Concepten, Positionering en Allianties  -  Van Bierviltje tot Businesscase

GREAT Concepts creëert verfrissende, sprankelende concepten. 
Vaak met een maatschappelijke, culturele, duurzame inslag.
Verbindt ideeën rond mensen en andersom. Maakt allianties. Brengt ideeën naar de volgende fase.
Resultaat: een passend concept en dito positionering gedragen door de stakeholders.

Cases