Toekomstverkenning Letterkundig Museum

letterkundig museum.jpg (1)

GREAT Concepts heeft - onder bezielend opdrachtgeverschap van Ingrid Verkiel van het toenmalig Letterkundig Museum en in samenwerking met Koos de Wilt - een belangrijke bijdrage geleverd aan de toekomstverkenning voor de Stichting Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. Hét centrale instituut waar de literaire archieven en nalatenschappen van Nederlandse auteurs en illustratoren worden verzameld, geconserveerd, ontsloten en geëxposeerd. Meer weten, stuur dan een email naar mg@matthijsdegroot.nl