Brainstorm

Fundament van een goed concept is een vernieuwend en prikkelend kernidee. Aan de conceptontwikkeling gaat vaak een brainstorm vooraf om dat kernidee te bedenken of te verrijken. GREAT Concepts organiseert brainstorms voor groepen tot maximaal 50 personen op onverwachte, inspirerende locaties.